ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ

1998 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1999 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1998/1999/2000/2001 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ