ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ

1974 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1975 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1976 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ